« Geri
GÖĞÜS AĞRISI OLAN OLGUDA TROPONİN I İNTERFERANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SEVİM KAHRAM AN YAMAN, HÜSEYİN YAMAN , HATİCE B OZKURT YAVUZ, SERAP KANT
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):108-111
T. C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Trabzon, Türkiye

Akut miyokardinfarktüsü (AMI) dünyada morbidite ve mortalitenin en sık nedenidir. Kardiyak troponinler tanıda anahtar rol oynar ancak bazı interferanslar hatalı yüksek sonuçlara neden olabilir. 22 yaşında göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile acile başvuran kadın hasta, kardiyak Troponin-I (cTnI) değerinin 250 ng/L gelmesi üzerine anjiyografi yapıldı ancak bir damar oklüzyonuna rastlanmadı. Miyokardit tedavisi düzenlenen hastanın cTnI değeri tedaviye rağmen düşmedi. Hastanın numunesi interferans yönünden incelendi. Heterofil antikor blokan tüp(HBT) kullanıldığında sonucu değişmedi ancak aynı numunede troponin T sonucunun 3, 69 ng/L olduğu görüldü.

Facebook'ta Paylaş