« Geri
FEMORO-TİBİAL AÇI İLE MENİSKAL YARALANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRMESİ
MEHMET SİRİK
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):242-246
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Diz eklemini oluşturan kemik yapıdaki dizilim bozukluğunun diz osteoartriti (OA) ile ilişkili önemli biyomekanik faktörler arasında yer aldığı bilinmesine rağmen, bu dengesizliğin menisküs yaralanmasına neden olup olmadığı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı diz ekleminde meniskal yaralanma varlığı ile femoro-tibial açı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2015 - Mart 2015 tarihleri arasında kliniğimizde diz Manyetik Rezonans (MR)’ı çekilen hastalar dahil edildi. Bu hastaların diz MR görüntüleri meniskal yaralanma açısından retrospektif olarak tekrar değerlendirildi. Hastaların anatomik femoro-tibial açı ölçümleri aynı dönem çekilen AP diz radyografilerinden femur ve tibianın anatomik eksenleri kullanılarak hesaplandı. Femoro-tibial açı değerleri ile meniskal yaralanma varlığı arasındaki ilişki analiz edildi. BULGULAR: Çalışmaya 101 hastaya ait (Erkek/Kadın=53/48) 114 diz eklemi (57 sağ -57 sol) dahil edildi. Yaş ortalaması 40, 6 ±13, 4 idi. Yaralanma bulunan medial menisküs sayısı 92, bu dizlerdeki ortalama femoro-tibial açı değeri 5, 6±1, 88; yaralanma bulunmayan medial menisküs sayısı 22, bu dizlerdeki ortalama femoro-tibial açı değeri 5, 8±1, 92 (P=0.82); yaralanma bulunan lateral menisküs sayısı 22, bu dizlerdeki ortalama femoro-tibial açı değeri 6, 1±1, 50; yaralanma bulunmayan lateral menisküs sayısı 92, bu dizlerdeki ortalama femoro-tibial açı değeri 5, 6±1, 96 (P=0.20) bulundu. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda dizin frontal plan kemik dizilimini gösteren femoro-tibial açı değerleri ile medial ve lateral menisküslerde yaralanma varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Femorotibial açının meniskal yaralanma gelişiminde etkili olmadığını düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş