« Geri
ENDER BİR ETİYOLOJİ İLE BERABER NADİR BİR HASTALIK: YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KRONİK GRAFT-VERSUS-HOST HASTALIĞINA BAĞLI PNÖMATOZİS İNTESTİNALİS
TANER ÇALIŞKAN, HÜSEYİN ÖZKÖK, MURAT KÜÇÜK, BERİL TURAN ERDOĞAN, VEDAT UYGUN, YUSUF SAVRAN, BİLGİN CÖMERT
Türk Yoğun Bakım Dergisi - 2021;19(4):200-204
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Medical Intensive Care Unit, İzmir, Turkey

Pnömatozis intestinalis (PI) nadir ve hafiften ağıra değişen geniş bir klinik yelpazede ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Travma, enflamasyon, enfeksiyonlar, otoimmünite, ilaçlar ve mekanik işlemleri içeren çok farklı etiyolojiler bu klinik komplikasyona yol açabilir. Abdominal bilgisayarlı tomografi yüksek sensitivite ile tercih edilen tanı aracıdır. Tanı, gastrointestinal kanalın intramural kısımlarında ve portal venin ana gövdesinde ve intrahepatik dallarında serbest hava saptanmasına dayanır. Hastalığın kesin ortaya çıkış mekanizması bilinmemektedir. Klinik bulgular hafiften hayatı tehdit edici durumlara kadar değişiklik gösterebilir. PI’ya neden olabilen ve özellikle solid organ ve hematolojik maligniteli hastalarda akılda tutulması gereken etiyolojik faktörlerden birisi de kronik graft-versus-host hastalığıdır (cGVHD). Uzun süre immünosüpresif ilaç kullanımı öyküsü ve tanı konulmuş cGVHD olan hastalar özellikle bu komplikasyona yatkındır. Doğru tanı konulamaz ise pek çok hasta gereksiz operasyonel risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu hastaların uygun tedavileri için hastanın sorumlu hekimi, genel cerrahi uzmanı ve radyoloji uzmanını kapsayan ekibin multidisipliner ortak yaklaşımı gereklidir. Bu olgu sunumunun amacı yoğun bakım ünitesinde cGVHD seyrinde ortaya çıkan PI kliniğini tartışmaktır.

Facebook'ta Paylaş