« Geri
1470 NM DİOT LAZER İLE PİLONİDAL SİNUS OPERASYONU
BANU URAL
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2016;56(1):1-4
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr.Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Amaç: Pilonidal sinüs hastalığı, sıklıkla natal ve sakrokoksigeal bölgede görülen, kronik enfektif bir hastalıktır. Birçok cerrahi tedavi yöntemi tanımlanmış olmasına rağmen, yüksek nüks oranları nedeniyle ideal tedavi yöntemi yoktur. Bu çalışma son zamanlarda birçok cerrahi dalda uygulama alanı yaygınlaşmaya başlayan lazer tedavisinin, özellikle anal fistül tedavisindeki umut verici sonuçlarından esinlenerek pilonidal sinus tedavisindeki pilot uygulamalarımızı ve sonuçlarını bildirmek amacıyla yapılmıştır. Materyal Metod: Şubat 2011 ve Mart 2013 tarihleri arasında pilonidal sinus tanısı ile ameliyat edilen 6 (5E, 1K) olgunun sonuçları değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 23, operasyon süresi 12 dk, operasyonda verilen ortalama lazer enerji 320 joule, postop ağrı durumunu değerlendirimede kullanılan VAS skoru 0, 5, günlük aktiviteye dönüş 1, 5 gün, hasta memnuniyeti mükemmel, postop 1 yıllık takipte hiç nüks yok olarak saptandı. Sonuç: 1470 nm. diyot lazer tedavisi pilonidal sinus olgularında kısa dönem takip sonuçlarına göre minimal invazif bir yöntem oluşu, günübirlik cerrahi şeklinde uygulanabilirliği, kısa operasyon süresi, postop ağrısız oluşu ve en önemlisi hastanın günlük aktiviteye dönüşünün hızlı oluşu nedeni ile ümit vadedici olduğunu düşünüyoruz.

Facebook'ta Paylaş