« Geri
HASTANEDE YATAN HASTALARIN BESLENME DURUMLARININ NUTRİSYONEL RİSK SKORU 2002 VE SUBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME İLE TARANMASI
HAZAL AYDIN, NEŞE KAYA
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):864-869
Erciyes University, Institute of Health Science, Department of Nutrition and Dietetics, Kayseri, Turkey

Giriş: Hastanede yatan hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi, malnütrisyon riski altında olan hastaların ve malnutrisyonla ilişkili diğer durumların tespit edilmesi için önemlidir. Çalışmada, hastanede yatan hastaların beslenme durumlarının Nutrisyonel Risk Skoru 2002 (NRS-2002) ve Subjektif Global Değerlendirme (SGD) tarama araçları ile taranması ve malnütrisyonun belirlenmesinde iki tarama yönteminin sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: NRS-2002 ve SGD, hastaneye kabulün ilk günlerinde 134 kritik olmayan servis hastasına uygulanmıştır. Malnütrisyonun tespitinde tarama aracının etkinliği ve hastanede kalış süresi ile ilişkisi analiz edilmiştir. Bulgular: NRS-2002 ile tarandığında hastaların %22,4’ü (n=30) beslenme riski altında olduğu, SGA ile tarama yapıldığında hastaların %35,8’inin (n=48) malnütrisyonlu olduğu saptanmıştır (p=0,015). NRS-2002’ye göre yetersiz beslenen hastaların ve yetersiz beslenen hastaların hastanede kalış süreleri (gün) benzerdi. Ancak SGD taramasına göre malnütrisyonlu hastaların hastanede kalma süreleri malnütrisyonsuz hastalara göre daha uzundu (sırasıyla; 17,90±16,93 ve 10,79±11,23) (p=0,004). Her iki tarama aracında da yetersiz beslenen hastaların çoğu aşırı kilolu veya obezdi (toplam aşırı kilolu ve obez hastalar NRS-2002 ve SGD’ya göre sırasıyla; %70 ve %75). Malnütrisyon ile ilişkili bulunan faktörler sadece yaş ve hastanede kalış süresiydi (p<0,05). Sonuç: NRS-2002, beslenme riski için mevcut kriterler göz önüne alındığında, son derece güçlü bir araç olarak, nesnel bir değerlendirme için iyi bir verim sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, SGD uygulanarak değerlendirmeye subjektif parametrelerin eklenmesi, kapsamlı bir beslenme değerlendirmesi için hastanede yatan hastaların beslenme riskini tespit etme kabiliyetini artırabilir.

Facebook'ta Paylaş