« Geri
FEOKROMASİTOMANIN İLK BULGUSU OLARAK PAROKSİSMAL BAŞ AĞRISI: OLGU SUNUMU
BETÜL PEHLİVAN ZORLU, UĞUR SEYHAN, ÖZLEM DUR, BÜŞRA KOÇ GALİP, ASLI KANTAR ÖZŞAHİN, MEHMET COŞKUN, FATMA DEVRİM, NİDA TEMİZKAN DİNÇEL
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):244-247
University of Health Sciences, Dr. Behcet Uz Children Hospital, Department of Pediatric Nephrology, Izmir, Turkey

Feokromasitoma sempatik sinir sisteminin kromaffin hücrelerinden gelişen nadir görülen bir tümördür. Hipertansiyon feokromasitomanın en sık bulgusu olmasına rağmen, bu durum çocuklarda erişkinlere göre daha az sıklıkta görülmektedir. Uzun zamandır tanı konulamayan baş ağrısı şikayeti ile başvuran hastamızda gözden kaçırılabilecek bu kliniği değerlendirdik. Hastamız yaklaşık 6 yıldır süren baş ağrısı şikayetinin artması nedeni ile acil servisimize başvurmuş, takibinde nörolojik değerlendirme yapılmıştır. İzleminde kan basıncı yüksekliği saptanması üzerine ileri tetkik edilmiş ve abdominal ultrasonografide sağ sürrenal bezde 36x26x27 mm boyutlarında içerisinde kistik bileşeni bulunan hafif hiperekojen görünümde solid lezyon saptanması, kitlenin manyetik rezonans görüntüleme ve katekolamin yüksekliği ile desteklenmesi ile feokromasitoma tanısı konulmuştur. Olguyu paylaşmamızdaki amacımız hastalarda kan basıncı ölçümünün doğru şekilde ve her muayenede yapılması, persentil çizelgeleri ile değerlendirilmesi ve yakın takibinin önemini vurgulamaktır.

Facebook'ta Paylaş