« Geri
İNGUİNAL HERNİ KESESİNDEN KAYNAKLANAN BENİGN MULTİKİSTİK PERİTONEAL MEZOTELYOMA: OLGU SUNUMU
DOĞAN ERDOĞAN, MEHMET ALİ UZUN, ÜMİT YAŞAR ŞAHİN, NEŞET KÖKSAL, YUSUF GÜNERHAN, HÜSEYİN KADIOĞLU
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2016;56(1):56-59
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye.

Benign multikistik peritoneal mezotelyoma (BMPM) sıklıkla orta yaşta üreme dönemindeki kadınlarda görülen abdomen, pelvis, retroperitoneal yerleşimli nadir görülen benign peritoneal tümördür. Klinik olarak batın distansiyonu, pelvik ağrı ve kitle şeklinde ortaya çıkma ensık görülen bulgusudur Genellikle preoperatif tanısı spesifik bir bulgusu olmaması nedeniyle zordur . Klinik olarak hiçbir bulgu vermeden insidental olarak laparatomi sırasında ve bizim olgumuzda olduğu gibi herni kesesi içinde bulunabilir. Hastalarda sıklıkla geçirilmiş pelvik operasyon öyküsü, pelvik inflamatuar hastalık, endometriozis ve travma öyküsü mevcuttur. Nadir görülen BMPM olgusunu kasık fıtığı cerrahi spesmenlerinde ender de olsa karşılaşabileceğimiz bir antite olması nedeniyle sunduk

Facebook'ta Paylaş