« Geri
VAJİNİSMUSDA İYİLEŞME SÜRESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
ELİF AKTAN MUTLU, RIFAT KARLIDAĞ
Sağlık Akademisi Kastamonu - 2021;6(1):48-57
Bursa Devlet Hastanesi

Giriş: Vajinismus tanısı almış hastaların tedavi süresine etki eden faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya vajinismus için bilişsel davranışçı tedavi almış 62 hasta dahil edilmiştir. Tüm hastalara Golombok Rusk Inventory of Sexual Satisfaction, Sexual Myths Scale testleri uygulanmış ve bir sosyo-demografik soru formu verilmiştir. Tedaviye ilk 7 haftada yanıt verenler ’erken yanıt verenler’, diğerleri ise ’geç yanıt veren ya da yanıt vermeyenler’ olarak sınıflandırılmış, yanıt durumu üzerine etki edebilecek faktörler araştırılmıştır. Bulgular: Otuz iki hasta erken yanıt vermiş (52%), 30 hasta ise geç yanıt vermiş ya da yanıt vermemiştir (48%). Çok değişkenli analizde, eşin acı çekeceği endişesi (OR:7.4, 95% CI: 1.02-54.2, p=0.048) ve cinsel ilişkiyi her zaman erkek başlatmalıdır düşüncesi (OR:8.98, 05% CI:1.07-75.38, p=0.043) geç yanıt/yanıtsızlık için belirleyici olarak bulunmuştur. Sonuç: Erkek partnerin eşinin cinsel ilişki sırasında acı çekeceği endişesi ve kadın partnerin cinsel ilişkiyi her zaman erkek başlatmalıdır şeklindeki düşüncesi tedavi yanıtını etkiliyor görünmektedir. Gelecekte değişik popülasyonlarda yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Facebook'ta Paylaş