« Geri
MİNÖR TRAVMA HASTALARININ YÖNETİMİNDE TÜM VÜCUT BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÖKHAN AKSEL, İBRAHİM ALTUNOK, ŞEREF KEREM ÇORBACIOĞLU, HATİCE ŞEYMA AKÇA, ÖNER BOZAN, KAMİL KOKULU, SERDAR ÖZDEMİR, SERKAN EMRE EROĞLU, CAN ÖZEN, MEHMET MUZAFFER İSLAM
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):883-888
University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey

Amaç: Tüm vücut bilgisayarlı tomografi (TVBT) yaklaşımı, klinisyenler tarafından sadece majör travma hastaları için değil, hatta minör travma hastaları için de dünya çapında geleneksel seçilmiş BT yaklaşımına göre giderek daha fazla tercih edilmektedir. Amacımız, TVBT ile görüntülenen minör travma hastalarında çoklu travma hastalarının oranını belirlemek ve çoklu travmanın demografik ve klinik belirleyicilerini belirlemekti. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif-tanımlayıcı-çalışma, acil serviste 16 yaşından büyük ancak injury severty skoru <16 olan ve Ocak 2015 ile Aralık 2018 tarihleri arasında, WBCT çekilmiş olan travma hastalarının verileri incelenerek yapıldı. En az iki vücut bölgesinde tomografi sonuçlarına göre abbreviated injury scale skoru ≥2 olan yaralanma varlığı çalışmanın birincil sonlanımı olarak belirlendi. Bulgular: Çalışmaya toplam 3924 hastanın verileri dahil edildi. Tüm hastaların sadece 278’inde (%7,1) çoklu travma tespit edildi. Çoklu lojistik regresyon analiz sonuçlarına göre, yüksekten düşme (>3 metre), yayaya araç çarpması, değişen mental durum (GCS <14) ve erkek cinsiyet, çoklu travma varlığı için anlamlı değişkenler olarak bulundu. Bu değişkenlerle bir model oluşturulduğunda, bu modelin 0,6 (%95 CI: 0,59 ila 0,72) gibi düşük tanısal doğruluk değerine sahip olduğu bulunmuştur. Sonuç: Çoklu travma ve mortalite oranı küçük olan sadece minör travma hastaları düşünüldüğünde, TVBT yaklaşımının rutin kullanımı akılcı değildir. Çalışmamızda bulunan prediktörler, minör travma hastaları için gelecekte klinik bir karar kuralı geliştirmek için kullanılabilir.

Facebook'ta Paylaş