« Geri
FİBROMİYALJİ HASTASINDA PREGABALİN KAYNAKLI HİPERPROLAKTİNEMİ: OLGU SUNUMU
ASLIHAN TARAKTAŞ, NİLGÜN MESCİ, GÜLCAN ÖZTÜRK, DUYGU GELER KÜLCÜ, ECE AYDOĞ
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):233-236
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Fibromiyalji sendromu (FMS), tedavisinde çeşitli farmakolojik veya non-farmakolojik modaliteler önerilen yaygın bir romatolojik hastalıktır. Son kılavuzlarda, FMS için pregabalin ilk basamak tedavi olarak önerilmektedir. Pregabalinin iyi bilinen yan etkileri somnolans, baş dönmesi, periferik ödemdir, ancak mastalji çok nadiren görülür. Bu yazıda, pregabalin tedavisi altında mastalji ve hiperprolaktinemi gelişen FMS’li bir olgu sunulmuştur.

Facebook'ta Paylaş