« Geri
OVER SERÖZ TÜMÖRLERİNİN ALT TİPLERİNDE RADYOLOJİK BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI
ŞEBNEM KARASU, ATİLLA HİKMET ÇİLENGİR, FERHAN ELMALI
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):68-73
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ABD

Amaç: Over seröz neoplazileri, epitelyal over neoplazileri arasında en sık görülen tip olup benign, borderline ve malign alt tiplerine ayrılır. Bu çalışmanın amacı, over seröz neoplazisi alt tiplerine ait radyolojik bulguları karşılaştırarak birbirinden ayırt edebilmek için kullanılabilecek radyolojik bulguları tanımlamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, hastanemizde 2012 – 2019 yılları arasında histopatolojik olarak benign, borderline ve malign over seröz tümörü tanısı almış olan ve preoperatif dönemde bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans (MR) incelemeleri bulunan olgular çalışmaya dahil edildi. Hastanın yaşı, tümörün lokalizasyonu, boyutu, baskın komponenti, kistik tümörlerde duvar ve septa kalınlıkları, mural nodül, infiltratif patern, kanama, peritoneal yayılım, peritoneal sıvı varlığı alt tipler arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 6’sı benign, 15’i borderline ve 35’i malign olmak üzere 56 tümör dahil edildi. Borderline tümör olguları diğer tiplere göre daha gençti. Malign tipin bilateralitesi borderline tipe göre fazlaydı. Benign ve borderline tipler malign tipe göre daha fazla kistik komponent içeriyordu. Malign tümörlerde duvar ve septa kalınlıkları daha fazlaydı. Mural nodül, borderline ve malign tiplerde benign tipe göre anlamlı olarak daha sık bulundu. İnfiltratif patern yalnızca malign tipte izlendi. Peritoneal yayılım malign tipte borderline tipe göre anlamlı olarak daha fazlaydı. Sonuç: Seröz over tümörlerinde literatüre benzer biçimde görece genç yaş borderline tip, kalın duvar ve septa varlığı, solid komponent baskınlığı, infiltratif patern ve peritoneal yayılım malign tip, mural nodül varlığı ise borderline ve malign tiplerde görülmektedir. Radyolojik görüntüleme, over seröz tümörlerinin tanısı, alt tiplerinin preoperatif dönemde ayırt edilmesi açısından önemlidir.

Facebook'ta Paylaş