« Geri
MULTİPLE KÜNT T RAVMASI OLAN KARACİĞER YARALANMALI HASTALARDAKİ NONOPERATİF TEDAVİ DENEYİMLERİMİZ
MEHMET AYKUT YİLDİRİM, HULYA VATANSEV, MUSTAFA SENTURK, CENGİZ KADİYORAN, SİNAN İYİSOY
Selçuk Tıp Dergisi - 2021;37(1):57-63
Necmettin Erbakan University , Meram Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Konya,Turkey

Amaç: Künt multiple travma nedeniyle nonoperatif tedavi (NOT) uygulanan karaciğer travmalı hastaların takibinde halen fikir birliği yoktur. Çalışmamızda hastanemizde NOT uygulanan künt travma sonucu karaciğer yaralanması olan hastalara ait deneyimlerimizi sunmay ı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışma 2008-2014 yılları arasında hastanemize multiple travma nedeniyle başvuran ve karaciğer yaralanması olan 104 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. NOT başarılı olan hastalar ve NOT başarısız olup laparatomi yapılan hastalar tasnif edildi. Bulgular: Künt karın travmasına bağlı 104 hastanın tamamında solid organ yaralanması olup bunların 58’inde toraks travması mevcuttu. Künt karın travması nedeniyle karaciğer yaralanması olan 94 hastaya NOT başarı ile uygulandı.10 hastada konservatif takip sırasında cerrahi tedaviye dönüldü. Yaralanma derecesine göre 35 hasta grade 1, 23 hasta grade 2, 24 hasta grade 3 ve 12 hasta grade 4 olarak derecelendirildi. NOT’un başarısız olduğu karaciğer travmalı 10 hastanın verileri NOT uygulanan grupla karşılaştırıldı. Sonuç: Yaralanma derecesi yüksek veya toraks travmasının eşlik ettiği hastalarda komplikasyon gelişimi de artmaktadır. Grade 4 yaralanmalarda NOT uygulanan vakalarda komplikasyonların görülme oranı yüksektir.

Facebook'ta Paylaş