« Geri
TESTİSTE SPONTAN REGRESYON GÖSTEREN GERM HÜCRE TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
AYŞE NUR İHVAN, CUMHUR SELÇUK TOPAL, MUZAFFER İLKAY TOSUN, RESUL SOBAY, AHMET BİNDAYI, GÖZDE KIR, MERYEM DOĞAN, BİLLUR COŞAN
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - 2014;48(4):325-327
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Primer testiküler tümörlerin önemli bir kısmını germ hücreli tümörler oluşturur. Testiküler germ hücreli tümörler, en çok spontan regresyon gösteren insan neoplazmları arasındadır. Olgu: 22 yaşında erkek hasta olup, testise vuran sol yan ağrısı ve son 1 ayda 10 kilograma varan kilo kaybı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde retroperitoneal bölgede 8-12 cm çapında kitle ve sol testisin posterosüperiorunda 2 cm çaplı kitle tespit edildi. Sol radikal orşiektomi uygulanan hastanın makroskopik ve mikroskopik incelemesinde rezidü teratomatöz komponentin eşlik ettiği skar nodülü saptanmış ve “spontan regresyon gösteren germ hücreli tümör” tanısı almıştır. Sonuç: Testiküler germ hücreli tümörlerin spontan regresyonu iyi tanımlanmış bir fenomen olup, makroskopide belirgin skar dokusu mevcuttur. Tümör regresyonuna ait skar dokusunun karakteristik histomorfolojik özelliklerinin farkındalığı, nonspesifik skarlardan ayırımı için önemlidir.

Facebook'ta Paylaş