« Geri
AYRIŞTIRMA TEKNİKLERİ: KROMATOGRAFİ
ÖZLEM COŞKUN
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(2):156-160
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Çanakkale

Kromatografi bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılması, belirlenmesi ve saflaştırılmasını sağlayan önemli moleküler biyofizik yöntemlerden biridir. Bu yöntemle nitel ve nicel analizleri yapılabilmektedir. Bu yöntemle moleküller büyüklük ve şekil, toplam yük, yüzeyde bulunan hidrofobik gruplar, kullanılan durağan faz ile bağlanma kapasitesi gibi farklı karakteristik özelliklerinden biri temel alınarak moleküller saflaştırılabilirler. Bu moleküler özellikler ve etkileşim tiplerine göre ayırma dört temel sınıfa ayrılabilir. Bunlar iyon değiştirme, yüzeyde tutma (adsorpsiyon), bölme (partitisyon) ve moleküler dışarıda bırakma kromotografileridir. Bu teknikler ayrıca kullanılan ayırma ve destek şekline göre kolon, ince tabaka, kağıt kromotografileri olarak da ayrılır. Kolon kromatografisi en yaygın protein saflaştırma yöntemlerinden biridir.

Facebook'ta Paylaş