« Geri
HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞADIĞI FİZİKSEL, PSİKOSOSYAL, MESLEKİ SORUNLAR VE KORUNMA DAVRANIŞLARI
MEHMET DOĞAN
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):174-179
Erciyes University Health Services Vocational School, Kayseri, Turkey

Amaç: COVID-19 pandemisi 21. yy. en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Dünyanın her yerinde bu önemli sağlık sorunuyla ile mücadele en önemli görevi hiç şüphesiz sağlık çalışanları yerine getirmektedir. Bu çalışma, COVID-19 sürecinde hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının yaşadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma Türkiye’de (Kayseri ilinde) hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan 204 sağlık çalışanında yapılmıştır. BULGULAR: Katılımcıların %50, 5’i kadın, %69, 1’i evli olup yaş ortalaması 31.7±5.8’dir. %45, 6’sı ATT olarak görev yapmakta olup %85, 8’i üniversite mezunudur. Katılımcıların %99, 0’u COVID-19 sürecinde iş yükünün arttığını ifade etmektedir. Katılımcıların %42, 2’si COVID-19 testi yaptırmış ve test yaptıranların da %27, 9’unun test sonucu pozitiftir. COVID-19 sürecinde katılımcıların %14, 7’si ailesinden ayrı kalmıştır. Aileden ayrı kalanların %90, 0’ının psikolojisi olumsuz etkilemiştir. Katılımcıların COVID-19 sürecinde kişisel koruyucu ekipman kullanımında artış olduğu görünürken; bu artış %98, 5 ile fazla en maske takmada olmuştur. Katılımcıların %70, 6’sı COVID-19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında artış olduğunu ifade ederken %63, 7’si bu süreçte şiddete uğradığını ifade etmiştir. SONUÇ: COVID-19 sürecinde hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının iş yükü artmıştır. Toplum olarak bireysel önlemlere uyarak pandemiyle mücadeleye ve özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlara destek olunmalıdır.

Facebook'ta Paylaş