« Geri
CALİFORNİA TRİ-PULL KİNEZYO BANTLAMANIN İNME SONRASI GLENOHUMERAL OMUZ SUBLUKSASYONUNU AZALTMADAKİ ETKİNLİĞİ: AB TASARIMI
SANEM ASLIHAN AYKAN, DUDU ÇELİK TAM, TUĞBA ÖZSOY ÜNÜBOL, HİLMİ KILAC, HALİL UÇAN, MELTEM ARAS
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):894-899
Department of Physical Medicine and Treatment, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Amaç: Glenohumeral subluksasyon (GHS), inme sonrası hemiplejinin sık görülen bir komplikasyonudur. İnme hastalarında omuzun inferiora sublukse olması en sık karşılaşılan GHS’dir ve humerusu yeniden konumlandırdıktan sonra daha iyi stabiliteyi sağlamak için uygun tedaviyi seçmek önemlidir. Amacımız, hemiplejik GHS hastalarında, California tripull bantlama yöntemi ile uygulanan elastik kinezyo bantlama (CTPK) ile hastalardaki ağrı, hareket geri kazanımı ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine kısa süreli etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya katılan GHS’li on dört hemiplejik hastaya haftada en az üç kez geleneksel yatarak nörorehabilitasyon uygulandı. Rehabilitasyon programı sırasında GHS’li tüm hastalara üç hafta boyunca beş gün arayla dört kez kinezyo bantlama yapıldı. Hastalar, sözel tanımlayıcı ağrı skalası (VPDS), günlük yaşam aktivitelerinde Katz bağımsızlık indeksi ve radyolojik görüntüleme ve fizik muayene ile değerlendirildi. Bulgular: Katılımcılar arasında cinsiyet, yaş, inme süresi ve VPDS puanları açısından anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Tedavi ile CTPK sonrası motor iyileşme evreleri düzeldi, ağrı skorları azaldı ve Katz indeksi arttı. Omuzun pasif ROM’ları önemli ölçüde arttı. Subluksasyonun palpasyonla düzeldiği bulundu, ancak herhangi bir radyografik değişiklik gözlenmedi. Sonuç: CTPK ağrıyı azaltabilir ve yaşam kalitesini, pasif ROM’u ve subluksasyonu iyileştirebilir. Bulgularımız subluksasyonun radyolojik derecelendirmesinin yeterince hassas olmadığını ve inme hastalarında inferior subluksasyonun iyileşmesini değerlendirmek için kullanılmaması gerektiğini göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş