« Geri
SPİNAL İNTRADURAL ENDODERMAL KİST
ESİN YİĞİTBAŞI, NUKET ÖZKAVRUK ELİYATKIN, VAROL AYDIN, YELDA ÖZSUNAR DAYANIR
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi - 2021;7(2):78-82
Kilis Devlet Hastanesi, Kilis

Amaç: Endodermal kistler benign tümörlerin nadir görülen formlarıdır. Bu sunumda, tipik histopatolojik özellikleriyle intradural yerleşimli endodermal kist olgusu olan 35 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Bu nadir olgu sunumunda kiste ait epitel hücre farklılıklarının önemini vurgulamayı amaçladık. YÖNTEMLER: Nöroenterik kistler ve kist döşeyici epiteli hücre tipleri immünohistokimyasal tanı yöntemleri kullanılarak analiz edildi. BULGULAR: Endodermal kistte hücre tipinin önemi vurgulanmış olup goblet-kolumnar epitel bileşeni olan kistlerde nüks sıklığı arttığı bulunmuştur. Bununla birlikte, bir diğer nüks nedeni de tamamlanmamış cerrahi eksizyondur. Bu nedenle, endodermal kistlerin tamamen eksize edilmesi, sadece nüksten kaçınmak için değil, aynı zamanda kist epiteli hücre tiplerini ayırt etmek ve nüks riskini öngörmek için de önemlidir. SONUÇ: Hücre tipinin kesin patolojik tanısı tekrarlama riskini belirler. Beyin cerrahları, kistlerin tam olarak çıkarılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmalıdır.

Facebook'ta Paylaş