« Geri
ÖĞRENCİLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ OKUL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
ERHAN AKSOY, ÜLKÜHAN ÖZTOPRAK
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):225-231
University of Health Sciences, Ankara Dr. Sami Ulus Maternity, Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Department of Pediatric Neurology, Ankara, Turkey

Amaç: Çocuklarda internet bağımlılığı yaşam kalitesini olumsuz etkileyen mental bir bozukluktur. Yaşam kalitesinin niteliğini en az mental ve fiziksel sağlık kadar okul performans ve akademik başarılar da etkilemektedir. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin internet bağımlığının okul yaşam kalitesine etkilerinin araştırılması amacıyla bu çalışma ele alınmıştır. Gereç ve Yöntem: Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik anket çalışması yapıldı. Çalışma gereçleri olarak sosyodemografik bilgiler formu, İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ) ve Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği (OYKÖ) kullanıldı. BULGULAR: Çalışmaya 788 öğrenci dahil edildi. Yaş ortalaması 12, 94±2, 79 (8 -17) idi. İnternet bağımlılık skoru 57, 67±20, 63 idi. Öğrencilerin %13, 8(106)’inde internet bağımlılığı saptandı. Okul yaşam kalitesi ölçeği toplam puanları 112, 65±18, 42 idi. İnternet bağımlılık skoru artıkça okul başarısının ve okul yaşam kalitesinin düştüğü görüldü. Eğitim amaçlı ve puzzle şeklinde oyun sitelerini ziyaret eden öğrenciler daha düşük internet bağımlılık skoruna sahip idi. En belirgin farklılıkların lise öğrencileri arasında olduğu saptandı. Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı, ailevi olumsuz ilişkiler ve şiddete maruz kalma oranlarının en yüksek olduğu görülürken, okul yaşam kalitesi puanları ve ders başarısının düşük olduğu görülmüştür. SONUÇ: Öğrencilerin aşırı ve faydasız internet kullanımını en aza indirecek, aile, okul ve diğer ortamlarda ilişkilerini düzenleyen çevresel faktörleri iyileştirecek programların geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Facebook'ta Paylaş