« Geri
MİTOEPİGENETİK VE NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDAKİ ROLÜ
AYŞEGÜL DEMİRTAŞ, TUBA GÖKDOĞAN EDGÜNLÜ
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):117-121
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.

Mitoepigenetik, mitokondri organeli içerisinde meydana gelen epigenetik mekanizmalardır. Mitoepigenetik düzenlemeler; mitokondriyal DNA (mtDNA) metilasyonu/hidroksimetilasyonu, mitokondriyal nükleoid modifikasyonları, mitokondriyal RNA (mtRNA) modifikasyonları ve nükleer DNA’dan (nDNA) ve mtDNA’dan köken alan kodlanmayan RNA’ların (ncRNA) modülasyonları olarak sınıflandırılmaktadır. Mitoepigenetik değişikliklerin, mitokondriyal disfonksiyona etki ettiği ve birçok hastalığa zemin oluşturduğu düşünülmektedir. Burada, mitoepigenetik değişikliklerin belirli nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki etkileri mevcut bilgiler ışığında derlenmiştir.

Facebook'ta Paylaş