« Geri
MELATONİN RESEPTÖRLERİ PC-3 VE HT-29’A KARŞI MOMORDİCA’NIN ANTİKANSER ETKİLERİNİ ARTIRIR
ALİ TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ, YESİM YENİ, SİDİKA GENC, DAVİD R WALLACE, AHMET HACİMUFTUOGLU, ZEYNEP CAKİR
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):166-173
Ataturk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology, Erzurum, Turkey

Amaç: Çalışmamızın amacı, PC-3 ve HT-29 kanser hatlarında melatonin (MLT) ve Momordica charantia (MC) kombinasyonunun değerlendirilmesi ve MLT’nin PC-3 ve HT-29 kanser hatlarında MC antitümör etkisini nerede artırdığı sorusunu ele almaktır. Gereç ve Yöntem: PC-3 ve HT-29 hücre çizgileri, üreticinin belirlediği bir kültür ortamında büyütüldü. Sisplatin, MLT, artan MC konsantrasyonları, MLT 40 μg/ml+artan konsantrasyonlar MC, PC-3 ve HT-29 hücre hatlarına 72 saat süreyle uygulandı. 3- (4, 5-Dimetiltiyazol- 2-Yl) -2, 5-Difeniltetrazolyum Bromür (MTT) hücre canlılığı, Toplam Antioksidan Kapasitesi (TAC), Toplam Oksidan Durumu (TOS), Hücresel Göç (Yara İyileştirme testi) ve Laktat Dehidrojenaz (LDH) testleri, ilaç uygulamasından 72 saat sonra yapıldı. BULGULAR: MLT 40 ug/ml+MC 100 ug/ml kombinasyonu, hem PC-3 hem de HT-29 hücrelerinde hücre canlılığını azalttı. Ayrıca TAC ve TOS seviyeleri LDH ve MTT testleri ile korelasyon gösterdi ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P <0.05). Ayrıca migrasyon testinde kombinasyon gruplarımızda 24. saatten itibaren yara hattının genişlediği gözlendi. Ancak saf gruplarda göçü sadece 72. saatte engellediği görülmüştür. SONUÇ: 40 ug/ml MLT’nin MC ile kombinasyonu, tek başına MC’ye kıyasla antitümör etkisini arttırdı ve kanser hücrelerinin canlılığını tek başına MC’den daha etkili bir şekilde azalttı. Dolayısıyla, MLT+MC tedavi kombinasyonu yeni bir terapötik kaynak olabilir.

Facebook'ta Paylaş