« Geri
PREMENOPOZAL KADINLARDA BENİGN SEBEPLERLE YAPILAN ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİNİN CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: VAKA KONTROL ÇALIŞMASI
MELİS G K YAZICI, E CAN TÜFEKÇİ, NURETTİN AKA, A DENİZ ERTÜRK COŞKUN, FİSUN VURAL, GÜLTEKİN KÖSE
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2016;56(1):42-47
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: En sık yapılan jinekolojik ameliyatlardan olan histerektomi operasyonunun premenopozal dönemdeki kadınlarda cinsel fonksiyonlar üzerine etkilerinin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın katılımcılarını polikliniğe rutin kontrolleri için başvuran cinsel ilişkiye girmesini engelleyecek hastalığı bulunmayan, diyabet, hipertansiyon gibi ek sistemik hastalığı olmayan, okur-yazar olan, partneri olan, jinekolojik muayenesinde cinsel yaşantısını etkileyebilecek ürojinekolojik patoloji saptanmayan, menopozda olmayan, 50 histerektomi geçirmemiş ve 48 histerektomize kadın oluşturdu. Histerektomize olan katılımcılarda operasyon üzerinden en az 1 yıl geçmiş olmasına dikkat edildi. Katılımcıların bilgilendirilmiş onamları anıldı. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği kadın formu ve Golombok- Rust Cinsel Doyum Ölçeği’ni içeren çalışma formunu doldurmaları istendi. Yanıtlar toplam puan ve alt grup puanları olarak ayrı ayrı değerlendirildi. Bulgular: Grupların Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği sonuçlarının karşılaştırılmasında gruplar arasında toplam puan ortalaması, sıklık, iletişim, doyum, kaçınma, dokunma, vaginismus ve anorgazmi puan ortalamaları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi Gruplara göre katılımcıların Arizona Cinsel Yaşam Ölçeğinin değerlendirilmesi sonucunda; cinsel dürtü, psikolojik uyarılma, fizyolojik uyarılma, doyum, toplam puan ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı . Sadece, orgazmik kapasite histerektomili grupta daha kötüydü. Sonuç: Sonuç olarak histerektomi olan ve olamayan kadınlarda orgazmik kapasite hariç cinsel işlevler açısından anlamlı fark tespit edilmemiştir.

Facebook'ta Paylaş