« Geri
TOKSİKOLOJİ ALANINDA SCI/SCI-E’DE İNDEKSLENEN DERGİLERDE TÜRKİYE KAYNAKLI YAYINLAR: BİBLİOGRAFİK BİR ANALİZ
SİBEL BÜYÜKÇOBAN, VOLKAN HANCI, LEYLA İYİLİKÇİ
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2019;59(2):142-156
Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız, Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-E) endeksli dergilerde ’toksikoloji’ alanındaki Türk yayınlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Science Citation Index’de ’toksikoloji’ ile ilgili dergiler - ’Thomson Reuter Web of Science’ genişleyen veritabanı arandı. Bilimsel Bilgi Enstitüsü (ISI) Web of Science’ın (WoS) arama motoru, günlüğe yayımı tanımlamak için ’IS = ISSN numarası’ yazarak gelişmiş modda kullanıldı. ’IS = ISSN numarası ve CU = Türkiye’ yazarak, toksikoloji ile ilgili Türk yazıları bulundu. Türk ve Türk olmayan yazarlar işbirliği yapmışlarsa, makale, ilgili yazar Türkiye’ye dayalı bir adres sağladığında araştırmaya dahil edildi. Katalog bilgileri ve istatistikler, Türk yayınlarını, toplam yayın yüzdesi olarak ve yıllık yayın sayısının ortalaması olarak belirlemek için kullanılmıştır. WoS’da yayınların sayı, ülke, yıl ve konu dağılımlarını 1975’ten günümüze ve son 10 yıl içinde belirlemek için ’SU = toksikoloji’ kullanılmıştır. Alıntılar ve h-indeksleri, son 10 yıl içerisindeki yayınlar için ülkeye göre belirlenmiştir. BULGULAR: Toksikoloji alanında SCI / SCI-E indeksinde 92 dergi vardı. 1975’ten 2000’li yılların başlarına kadar Türkiye, toksikoloji üzerine en çok yayın yapan ülke listesinde 19. sırada yer aldı, ancak son 10 yılda Türkiye 14’e yükseldi. Ortalama alıntı sayısı 7, 17 olmuş ve en çok yayın yapan 24 ülke arasında alıntılarla ilgili en düşük ülke olmaya devam etmektedir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, toksikoloji alanında sürekli çalışan bilim insanlarının yanı sıra olağandışı toksikolojik olaylara tanıklık eden ve akademik dünyayı bilgili hale getirmek isteyen bilim insanları üzerinde ışık tutacaktır.

Facebook'ta Paylaş