« Geri
KARDİAK KİST HİDATİK: BT VE MRG BULGULARI
E BANU EVCİN, ALİ TÜRK, FAİK SUNGURLU, NİHAT KODALLI
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2005;45(3):172-173
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD İstanbul

Amaç: Kardiak hidatik kistler oldukça ender görülür (%0.5-2). Genellikle sağ ya da sol ventrikül yerleşimli olup interventriküler septumda intramyokardial yerleşim nadir görülür. Bu vaka sunumunda asemptomatik bir olguda kalpte interventriküler septumda, sol atrium ve sağ ventrikül içerisinde lokalize hidatik kistin bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) özellikleri gösterilmiştir.Gereç ve Yöntem: Kırk sekiz yaşında bir erkek hastanın klinik şikâyetleri olmaksızın çekilen kontrol amaçlı akciğer ön-arka grafisinde her iki akciğerde çok sayıda nodüler lezyon saptandı. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin (ekokardiografi, BT, MRG) ardından yapılan hidatik seroloji ile kist hidatik tanısı doğrulandı.Bulgular: Hastanın BT ve ekokardiografi incelemelerinde kalpte en büyüğü interventriküler septumda lokalize, 5 cm çaplı, düzensiz konturlu, çok sayıda kistik oluşum saptandı. Ayrıca kardiak MRG incelemesi ile lezyonların MRG özellikleri belirlendi. Tartışma: BT ve MRG ile kardiak hidatik kistlerin anatomik lokalizasyonu ayrıntılı olarak değerlendirilebilmekte ve karakterizasyonları kolayca tanımlanabilmektedir. Her iki modalite de cerrahi planlama ve hastaların takibinde oldukça yardımcıdır.

Facebook'ta Paylaş