« Geri
MİDE VE SAFRA KESESİ İNVAZYONU OLAN LOKAL İLERİ SAĞ KOLON TÜMÖRÜNE KOMPLET MEZOKOLİK DİSEKSİYONLA YAKLAŞIMIMIZ
MURAT URKAN, ÖZCAN DERE, CEM DÖNMEZ, ÖNDER ÖZCAN, GÜNDÜZ MEMİŞ, SAMET ŞAHİN, OKAY NAZLI
Turkish Journal of Colorectal Disease - 2021;31(4):345-346
Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Muğla, Turkey

Kolorektal kanser, tüm dünyada tanı koyulan en yaygın üçüncü kanserdir. Etkili kanser tarama önlemleri sayesinde kolorektal kanserin insidansı ve mortalite oranı azalmakta iken; ancak bu süreçte tanı koyulan lokal ileri kolon kanserlerinden; sağ kolon kanseri zemininde mide veya duodenal invazyon, yönetimi cerrahi bir zorluk teşkil eden nadir bir durumdur. Bu olgu takdiminde doğrudan duodenumu, mide korpusunu ve safra kesesini invaze eden, lokal ileri sağ kolon kanseri olan hastamızı tedavi etme deneyimimizi paylaşmayı amaçladık. Lezyonlar mezokolik diseksiyon için güvenle laparoskopik olarak rezeke edildi ve tedavi, minimum morbidite ve mortalite ile küratif (R0) olarak tamamlandı. D3 seviyesinde vasküler yapıların yüksek ligasyonu ve tam mezokolik eksizyon (CME), sağ kolon kanserini ameliyat ederken kritik öneme sahiptir. Normalde hali hazırda aşırı dikkat gerektiren bu laparoskopik yaklaşım, lokal olarak ilerlemiş tümörlerde daha da zorlayıcı hale gelmektdir. Bu video sunumu, D3 lenf nodu diseksiyonu ve CME, kolesistektomi ve mide ve duodenum wedge rezeksiyonu ile total laparoskopik sağ hemikolektomiyi göstermektedir. Temiz cerrahi sınırla, rezeksiyon bölgesinden Roux-en-Y gastroenterostomi ve ileotransversostomi ile rekonstrüksiyon yapıldı. Ameliyat öncesi fizik muayene ile tahmin etmek mümkün olmadığı için ameliyat sırasında lokal ileri olduğu tespit edilen hastada karşılaşılan zorlukların nasıl yönetildiğini göstermek istedik. Sonuç olarak, seçilmiş hastalarda, uygun merkezlerde, uygun eğitimli ve deneyimli personel ile ileri laparoskopik cerrahi, lokal ileri tümörlere onkolojik prensiplerden ödün vermeden çözüm olabilir.

Facebook'ta Paylaş