« Geri
KATEKOLAMİNLERE DİRENÇLİ SEPTİK ŞOKLU ÇOCUK HASTADA TERLİPRESİN KULLANIMI
SEHER ERDOGAN, MEHMET BOSNAK
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):283-287
Gazantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Gaziantep

Sepsis ve septik şok kritik çocuk hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden birisidir. Tedavide hedef, yeterli organ perfüzyonunu devam ettirecek ortalama arteriel basıncının sağlanmasıdır. Katekolaminlere gelişen vasküler hiporeaktivite, alternatif vazopresör arayışını zorunlu kılmıştır. Dopamin, dobutamin, adrenalin ve noradrenalin infüzyonuna rağmen pulse counter analizi ile kardiak indeksi yüksek, sistemik vasküler rezistans indeksi düşük ölçülen 14 yaşında septik şoklu erkek hastaya 10 μg/kg terlipresin IV puşe uygulandı, ardından 1 μg/kg/dk devamlı infüzyona devam edildi. Terlipresin tedavisine yanıt pulse counter analizi ile değerlendirildi. Terlipresin puşesinden 10 dk. sonra ortalama arter basıncı ve sistemik vasküler rezistan indeksi yükseldi, kardiak indeks ve kalp hızı düştü. Noradrenalin infüzyonu dozu azaltılarak 5. saatte 0, 7 μg/kg/dk ’a düşülebildi. Bu olguyu sunmaktaki amacımız; septik şokta, uzun etkili vazopresin analoğu olan terlipresinin vazokonstrüktör etkisini değerlendirmekti.

Facebook'ta Paylaş