« Geri
POSTTRAVMATİK ÇOKLU KANAL ETİYOLOJİLİ DİRENÇLİ BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO ’’OLGU SUNUMU’’
MEHMET AKİF DÜNDAR, SERHAN DERİN, MİTAT ARICIGİL, MEHMET AKİF ERYILMAZ, HAMDİ ARBAĞ
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):229-232
Necmettin Erbakan Üniveristesi Meram Tıp Fakültesi, Kbb AD

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) en yaygın periferik vertigo nedeni olup KBB ve nöroloji kliniklerinin önemli bir hasta bölümünü oluşturmaktadır. Çeşitli manevralarla oluşan özgün nistagmus bulgularıyla sorumlu kanal hakkında bilgi edinilirken, yine farklı manevra türleriyle tedavileri yapılabilmektedir. Çoklu kanal patolojileri hem tanısal hem de tedavi basamakları açısından farklı zorluklar içermektedir. Bu makalede travmatik etiyoloji sonrası ortaya çıkan ve tedavi manevralarına dirençli bir çoklu kanal patolojili BPPV olgusu sunuldu.

Facebook'ta Paylaş