« Geri
PANDEMİ SÜRECİNDE JUVENİL VE ADOLESANLARDA KİFOZ VE SKOLYOZ CERRAHİSİ DENEYİMLERİMİZ
ADNAN YALÇIN DEMİRCİ
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):889-893
Bursa City Hospital, Department of Neurosurgery, Bursa, Turkey

Amaç: Biz bu çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde juvenil ve adolesanlara uyguladığımız major omurga cerrahileri ile ilgili tecrübelerimizi paylaşarak literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ülkemizde pandemi önlemlerinin uygulamaya başlandığı Nisan 2020’den Nisan 2021’e kadar geçen bir yıllık süreçte ameliyat ettiğimiz toplam 26 juvenil ve adelosan idiopatik skolyoz ve kifoz hastasını retrospektif olarak değerlendirdik. Bulgular: Hastalarımızda preoperatif ve/veya postoperatif dönemde solunumsal bir komplikasyon ya da Covid-19 semptom ve bulguları görülmedi. Sonuç: Bu pandemi döneminde, juvenil ve adolesanlarda major omurga deformitesi ameliyatlarının hem hastalarımız hem de sağlık personelimiz açısından başarılı bir şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.

Facebook'ta Paylaş