« Geri
SÜPERSELEKTİF TRANSKATETER ARTERYEL KEMOEMBOLİZASYON TEDAVİSİ YAPILAN HEPATOSELÜLER KARSİNOMLU BİR OLGU
HÜSEYİN ÖZDEMİR, AHMET SAVRANLAR, YÜCEL ÜSTÜNDAĞ,KAMRAN MAHMUTYAZICIOĞLU, TÜLAY ÖZER, KİYASETTİN ASİL, HALİT DAVŞANCI
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2005;45(3):169-171
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik AD Zonguldak

Hepatoselüler karsinom karaciğerin en sık görülen primer tümörüdür ve tüm dünyada insidansı gittikçe artmaktadır. Bilinen tedavi yöntemleri cerrahi rezeksiyon ve karaciğer transplantasyonudur. Mikrokateter ve mikrotel teknolojisindeki inanılmaz gelişmeler transkateter arteryel kemoembolizasyon (TAKE) tedavisini cerrahi rezeksiyon ve transplantasyona alternatif duruma getirmiştir. TAKE kısaca tümör besleyicilerine mikrokateter ve mikrotellerle girilerek kemoterapötik ilaçların sadece tumoral lezyonun içine verilmesi ve işlem sonunda tümör besleyicilerinin tıkanması olarak tarif edilir. Biz de hepatoselüler karsinom tanısı alan ve TAKE ile tedavi edilen 62 yaşındaki erkek hastayı sunuyoruz.

Facebook'ta Paylaş