« Geri
YAŞLI BİREYLERLE ÇALIŞMAK: X VE Y KUŞAĞINDAKİ HEMŞİRELERİN ALGILARININ NİTEL DEĞERLENDİRİLMESİ
NEŞE UYSAL, FİLİZ ÜNAL TOPRAK, AYŞEGÜL KOÇ
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):853-858
Amasya University, Faculty of Health Science, Department of Nursing, Amasya, Turkey

Amaç: Bu çalışma, iki yaş grubundaki hemşirelerin yaşlıların bakımı hakkındaki algılarını ve çalışma deneyimlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada nitel tanımlayıcı araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini X ve Y kuşaklarını temsil eden 68 dahiliye ve cerrahi hemşiresi oluşturmuştur. Veriler, demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tematik analiz yapılmıştır. Bulgular: X kuşağı için genel temalar; bakım süresi, duygusal tepkiler ve yaşlı hastalar için kaynak sağlamadır. Y kuşağının genel temaları; artan iş yükü ve zaman sorunu, yaşlıların sınıflandırılması ve bütünsel bakıma duyulan ihtiyaçtır. Sonuç: Tüm hemşireler yaşlılara bakmanın zor olduğunu belirtmekle birlikte yaşlıların ihtiyaçlarını vurguladılar. Çalışma sonuçları yaşlı insanların bakımını organize etmede yarar sağlayabilir. Yaşlıların bakımında hemşirelerin yaşadıkları zorlukları azaltmak için çalışma koşullarının düzenlenmesi önerilir.

Facebook'ta Paylaş