« Geri
VAJİNİT YÖNÜNDEN ASEMPTOMATİK OLAN HASTALARDAN ALINAN SMEAR TETKİKİ SONUCU İNFLAMASYON BELİRTİLEN HASTALARIN VAJİNAL KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
KUTLU KURT, FERİT SARAÇOĞLU, ÖZHAN ÖZDEMİR, NİHAN GÜNERİ DOĞAN, CEMAL REŞİT ATALAY, AYÇAĞ YORGANCI
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):36-40
İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Vulvovajinal enfeksiyonlar kadınların profesyonel yardım için doktora başvurmalarına yol açan en sık nedenlerdendir. Deneyimli uzmanlar tarafından konan doğru tanılar sayesinde kadınların zamanında ve etkili tedavisi sağlanmakta, tanı için harcanan maliyet, uygun olmayan tedaviye bağlı yan etkiler ve gereksiz anksiyete azalmaktadır. Biz bu çalışmada, vajinit semptomu tariflemeyen, muayene bulguları vajinit düşündürmeyen hastalardan alınan rutin smear tetkik sonuçlarında inflamasyon belirtileri şeklinde raporlanan hastaların vajinal kültür sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışma Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran vajinit yönünden asemptomatik olan 500 gönüllü kadın hastada yapılmıştır. Herhangi bir vajinit şikayeti bulunmayan, bilinen sistemik bir hastalığı olmayan, menopozal dönemde olmayan, son 3 ayda OKS kullanım öyküsü bulunmayan, β-hCG negatif olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların kimlik bilgileri, yaşları, smear ve vajinal kültür sonuçları daha sonra istatistiksel olarak değerlendirilmek üzere kaydedilmiştir. Bulgular: 500 gönüllü kadın hastanın serviko-vajinal smearleri değerlendirildiğinde 352 hastanın smear sonucunda inflamasyon bulguları saptanmış. Smear sonucunda inflamasyon bulguları rapor edilen hastaların 80’inde vajinal kültürde üreme saptanırken 272’sinde saptanmamıştır. Smear sonucunda inflamasyon bulgusu saptanmayan 148 hastanın 16’sında kültürde üreme olurken 132’inde kültürde üreme saptanmamıştır. Smear sonucunda inflamasyon saptanan 352 hastanın 58’inde sitolojik olarak mikroorganizma saptanan hastaların vajinal kültür sonuçları ile karşılaştırıldığı zaman 25’inde de vajinal kültürde üreme saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda, vajinit yönünden asemptomatik olan kadınlardan alınan smear sonuçlarında belirtilen inflamasyon bulgusu ve/veya beraberinde mikrobiyolojik olarak saptanmış mikroorganizma oranı beklenilen ölçüde olmadığı görülmektedir. Bunun sebebi olarak da smear tetkiki primer olarak serviksin premalign lezyonlarını saptamada geliştirilen bir tarama testi olmasına rağmen vajinit yönünden asemptomatik kadınların vajinit tedavisi planlanmasında göz önüne alınmaması gerektiği düşünülmektedir.

Facebook'ta Paylaş