« Geri
MUĞLA’DA SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ - MUĞLA CERRAHİ TOPLANTILARI
OKAY NAZLI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi - 2021;8(3):236-239
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Muğla

Sürekli Tıp Eğitimi (STE), güvenli ve etkin bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve yaklaşımların artırılması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayan etkinlikler olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada 2015-2020 yılları arasında Muğla ili içersindeki genel cerrahi uzmanlarını kapsayan, sürekli tıp eğitimi çatısı altında düzenlenen Muğla cerrahi toplantıları sunulmuştur.

Facebook'ta Paylaş