« Geri
HLA-DPA1 ALELLERİNİN KRONİK HEPATİT B PROGNOZUNA VE TEDAVİ YANITINA ETKİLERİ
SEYMA KATRİNLİ, FERUZE YİLMAZ ENC, KAMİL OZDİL, OGUZHAN OZTURK, ILYAS TUNCER, GİZEM DİNLER DOGANAY, LEVENT DOGANAY
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):168-174
İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik hepatit B (KHB) son derece önemli bir sağlık problemidir. Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun sonuçları HLA-DPA1 alellerindeki varyasyonlarla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, HLA-DPA1 alellerinin tedavi yanıtı ve HBeAg serokonversiyonu ile olası ilişkisinin araştırılmasıdır. YÖNTEM ve GEREÇLER: HLA-DPA1 alellerinin tedavi yanıtı, siroz gelişimi, HBeAg serokonversiyonu ve HBeAg kaybı sonrasında hastalığın nüksetmesi ile ilişkilerinin araştırılması amacıyla 246 KHB hastasının 8 farklı HLA-DPA1 aleli sekans spesifik primerler kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu ile dizilenmiştir. BULGULAR: HLA-DPA1 alelleri ile tedavi yanıtı, siroz oluşumu ve HBeAg serokonversiyonu arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildir. Fakat, HLA-DPA1*04: 01 aleli HBeAg serokonversiyonu sonrasında hastalığın tekrar yüksettiği hastalarda daha sık görülmektedir (100% vs 36.8%, Fisher’in kesin testine göre p = 0.037). TARTIŞMA ve SONUÇ: HLA-DPA1*04: 01 aleli HBeAg serokonversiyonu sonrasında hastalığın tekrar nüksetmesinde bir risk faktörü olarak görülebilir.

Facebook'ta Paylaş