« Geri
PSORİASİS HASTALARINDA ANKSİYETE, DEPRESYON, SOSYAL ANKSİYETE, ANKSİYETE DUYARLILIĞI VE ALGILANAN STRES
BENGÜ TUMAN, BETÜL ŞEREFLİCAN, TAHA CAN TUMAN
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):875-882
Medipol University, Medical Faculty, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey

Amaç: Psoriazis kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır ve bu hastalarda psikiyatrik komorbiditeler sıktır. Deri lezyonları psoriasis hastalarında utanç, kaygı, sosyal kaçınma, sinirlilik ve depresif belirtilere neden olabilir. Bu çalışmada psoriazis hastalarında anksiyete, depresyon, sosyal anksiyete, anksiyete duyarlılığı ve algılanan stresin hastalık şiddeti ve süresi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 40 hasta ve 40 sağlıklı kontrol dahil edildi. Tüm katılımcılara Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ), Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ-14) ve Anksiyete Duyarlılık İndeksi (ADI-3) uygulandı. Hasta grubuna hastalık şiddeti için PASI uygulandı. Bulgular: Psoriazis hastalarında anksiyete, depresyon, sosyal anksiyete, algılanan stres ve anksiyete duyarlılığı sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti. PASI puanları ile BAÖ, BDÖ, LSAÖ, ASÖ-14 ve ADI-3 puanları arasında korelasyon yoktu. Ayrıca hastalık süresi ile BAÖ, BDÖ, LSAÖ, ASÖ-14 ve ADI-3 puanları arasında ilişki bulunmadı. Sonuç: Sonuçlarımız, hastalık süresi ve şiddetinden bağımsız olarak, psoriazis hastalarında anksiyete, depresyon, sosyal anksiyete, anksiyete duyarlılığı ve algılanan stresin yüksek olduğunu göstermektedir. Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma, psoriasis hastalarında anksiyete duyarlılığını inceleyen ilk çalışmadır. Klinisyenler, psoriazis hastalarında hastalığın tüm evrelerinde olası psikiyatrik komorbiditeyi göz önünde bulundurmalıdır. Dermatoloji ve psikiyatri disiplinleri arasındaki işbirliği, tam iyileşmeyi sağlamak ve hastanın iyiliğini sürdürmek için gereklidir.

Facebook'ta Paylaş