« Geri
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLÜ KADAVERİK DONÖRLERDEN KARACİĞER NAKLİ: İNÖNÜ DENEYİMLERİ
VOLKAN INCE, VEYSEL ERSAN, FATİH OZDEMİR, BORA BARUT, CEMALETTİN KOC, BURAK ISİK, CUNEYT KAYAALP, SEZAİ YİLMAZ
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):213-217
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Genel Cerrahi AD, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Merkezi sinir sistemi (MSS) tümörlü kadavralardan çıkartılarak gerçekleştirilen karaciğer naklinde, düşük de olsa, alıcıda donör kaynaklı malignite gelişme riski olduğu için, bu tür donörler marjinal kabul edilmektedir. Marjinal greft kullanımı organ bağışının az olduğu ülkelerde donör havuzunu genişletmek için tercih edilen bir uygulamadır. MSS tümörlü donörlerden gerçekleştirdiğimiz karaciğer nakli sonuçlarını sunmayı amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2002 - Temmuz 2017 tarihleri arasında merkezimizde 1990 (n=399, % 20 kadavradan, n=1591, % 80 canlı vericiden) karaciğer nakli gerçekleştirildi. Bu 399 kadaverik karaciğer naklinin 17’si (% 4, 2) MSS tümörlü donörlerden gerçekleştirildi. MSS tümörlü donörlerin ve bu greftlerin takıldığı ve bir aydan uzun süre yaşayan 11 alıcının verileri geriye dönük olarak incelendi. Demografik verileri, MSS tümör evreleri, alıcılarda tümör geçişi, sağ kalım analizleri yapıldı. BULGULAR: Tablo 1 ve 2 de sırasıyla alıcı ve MSS tümörlü donörlerin demografik özellikleri sunulmaktadır. Bu greftlerin sadece 2’si (% 18) kendi bölgemizden sunulmaktayken, 6’sı (% 54) ulusal hiçbir merkez tarafından kullanılmadığı için son sıradan merkezimize sunulmuş, 3’ü (% 27) ise merkezimizdeki acil bildirimi olan hastalar için ulusal koordinasyon merkezi tarafından merkezimize sunulmuş ve transplantasyon gerçekleştirilmiştir. Yüksek derece (grade III - IV) beyin tümörü 7 (% 64), düşük derece (grade I - II) ise 2 donörde saptanırken, 2 donörün tanısı radyolojik olarak konulduğu için patolojik olarak evrelendirilemedi. Genel ve tümörsüz sağkalım 1-3-5 yıllık sırasıyla, %100-70-45 saptandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: MSS tümörlü greftler kullanarak gerçekleştirdiğimiz karaciğer nakli alıcılarında medyan 40 ay (13-62) sağkalım elde edilmiş ve hiçbir hastada donör kaynaklı malign transformasyon izlenmemiştir.

Facebook'ta Paylaş