« Geri
ANESTEZİ KABAKULAK; AMELİYAT SONRASI NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYON
GÜNER YURTSEVER, EJDER SAYLAV BORA, MUSTAFA ERCAN GÜNEL
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):927-929
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Research and Training Hospital Department of Emergency, İzmir, Turkey

Anestezi kabakulak özellikle ameliyat sonrası parotis bezinin ani şişmesi ile meydana gelen nadir bir komplikasyondur. Semptomatik tedavi veya kendiliğinden günler içerisinde sekel bırakmadan gerilemektedir. Vazodilatasyon, hiperemi, stenon kanalına hava kaçması, perioperatif atropin, süksinilkolin, morfin, propofol gibi ilaçların kullanımı sonucu ve hastanın operasyondaki duruş pozisyonuna bağlı olabileceği düşünülmektedir. Anestezi kabakulak operasyondan sonra ilk birkaç hafta içinde ortaya çıkar. Bu yazı da double j kateter çıkarılması gibi kısa süreli bir işlemin akşamı gelişen komplikasyonu sunduk.

Facebook'ta Paylaş