« Geri
YÜKSEK DOZ D VİTAMİNİ ALIMI SONUCU HİPERKALSEMİ GELİŞEN OLGUDA PAMİDRONAT TEDAVİSİ
ERGÜL SARI, LİDA BÜLBÜL, MERYEM BENZER, TEOMAN AKÇAY, NESLİHAN ÖZKUL SAĞLAM, SAMİ HATİPOĞLU
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - 2014;48(4):322-324
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul-Türkiye

Vitamin D takviyesi, çocukluk çağında rikets profilaksisi amacıyla yenidoğan döneminden itibaren verilmektedir. Bununla birlikte, aileler tarafından çocuklarının büyüme ve gelişmesi, erken diş çıkarması ya da vitamin takviyesi nedeniyle veya hekimler tarafından rikets laboratuvar bulgularının iyi değerlendirilmeden tedavi amaçlı olarak yüksek doz D vitamini verilmesi sonucunda D vitamini intoksikasyonları ve buna bağlı hiperkalsemi olguları saptanmaktadır. Bu yazıda, bir kez D vitamini ampül kullanımı sonrası hiperkalsemi ve evre 2 nefrokalsinozis gelişen beş aylık kız olgu, tedavide pamidronat kullanımının etkinliğinin vurgulanması amacıyla sunulmuştur.

Facebook'ta Paylaş