« Geri
COVİD-19 VE GEBELİK: BİR PANDEMİ HASTANESİNDE TEST SONUCU POZİTİF GEBELERİN PERİNATAL, POSTNATAL VE DE YENİDOĞAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
KAZİBE KOYUNCU, ÖNDER SAKİN, YASEMİN ALAN, ALİ DOĞUKAN ANGİN, RESUL KARAKUŞ, ABDULMECİT ÖKTEM, GAZİ YILDIZ
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):23-28
Health Sciences University Kartal Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Clinic, Istanbul, Turkey

Amaç: Koronavirüs virüsü dünya çapında pandemiye neden olarak morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Amacımız hastanemizde Covid-19 pozitif olan gebeliklerin maternal ve fetal sonuçlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: 15 Mart- 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanemizde Covid- 19 teşhisi konulan gebelerin maternal, fetal sonuç, takip ve tedavileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalara polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniği kullanılarak nazofarengeal sürüntü tanısı kondu. Bulgular: Hastanemize başvuran gebelerden 13’ü PCR testinde Covid-19 pozitif olarak saptandı. Dört hasta sezaryen ile doğurtuldu (4/13). En yaygın başvuru şikayetleri öksürük (6/13) ve nefes darlığı (6/13) olarak saptandı. Bir hastada preeklampsi (1/13) saptandı, bebeklerin doğum sonrası takiplerinde normal seyretti. Preeklampsi tanısı alan hasta sezaryen ile doğurtuldu. Doğum sonrasında yoğun bakım ünitesinde takipleri yapılan hastanın, mekanik ventilasyon ve endotrakeal entübasyon ihtiyacı oldu. Hastalarda en yaygın saptanan anormal laboratuvar bulguları CRP yükselmesi (9/13), nötrofil yüksekliği (9/13) ve lenfositopeni (5/13) idi. Hastalar doğum sonrası ortalama olarak 32.7 gün (27-37) takip edildi. Maternal ve fetal morbidite ve mortalite saptanmadı. Sonuç: Covid-19 virüsünün erken dönemde fetal ve neonatal komplikasyona neden olmadığı görüldü. Şimdiye kadar kliniğimizde alınan tüm önlemler ve uygulamalarla, gerek sağlık çalışanları, gerek anneler, gerekse fetüsler bu virüs kaynaklı oluşacak hasarlardan korunmuş ve süreç komplikasyonsuz bir biçimde tamamlanabilmiştir. Ancak ileride yapılacak çalışmalar uzun vadeli sonuçların izlenmesine yardımcı olacaktır.

Facebook'ta Paylaş