« Geri
SERVİKAL SPONDİLOTİK MİYELOPATİ TEDAVİSİNDE POSTERİOR CERRAHİ YAKLAŞIMIN SEVİKAL DİZİLİME ETKİSİ
FATİH KESKİN, MEHMET FATİH ERDİ, DENSEL ARAC
Selçuk Tıp Dergisi - 2021;37(1):32-38
Necmettin Erbakan University , Meram Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Konya, Turkey

Amaç: Dejeneratif servikal spondilotik miyelopatinin tedavisinde kul lanılan cerrahi yaklaşımların servikal dizilim ve vertebral kanal çapı ölçümlerine etkisini araştırmak Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 2016-2020 yılları arasında servikal spondilotik miyelopati (SSM) ile 45 hasta ameliyat edildi. 5’i kadın 18’i erkek 23 hasta open door laminoplasti ile ameliyat edildi; 4’ü kadın 18’i erkek 22 hasta lateral kitle vida füzyonu ile laminektomi ile ameliyat edildi. Hastaların Sagital vertikal aks (SVA) (C2 orta hat ile C7 üst uç plak orta hattı arasındaki mesafe), Cobb açıları (C2 alt uç plakası ve C7 alt uç plakasından geçen hatlar arasındaki açı) ve Vertebra kanal çapı (VCD) (Magnetik rezonans görüntülüme (MRI) görüntülerinden ölçülen vertebral kanal çapı) değerleri ölçüldü. Hastaların ameliyat öncesi dönemde ve ameliyattan 1 yıl sonra toplanan verileri ist atistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Açık kapı laminoplasti ve mini plak vidası uygulanan hastalarda ameliyat öncesi SVA değeri 17.73 +/- 18.9 iken ameliyat sonrası SVA değeri ortalama 12.13 +/- 12.6, ameliyat öncesi Cobb açısı 8.4 + /- 13.4olarak bulundu, ameliyat sonrası Cobb açısı ortalama 16,3 +/- 10,02, ameliyat öncesi VCD 4,03 +/- 0.93, ameliyat sonrası VCD ortalaması ortalama 9.7 +/- 1.86 olarak bulundu. Laminektomi ve lateral kitle vida füzyon tekniği uygulanan hastalarda ameliyat öncesi ortalama SVA 15,8 +/- 9,97 iken ameliyat sonrası SVA değeri ortalama 13,7 +/-8,9 oldu, ameliyat öncesi Cobb açısı 10,5 +/- 12,1 iken, ameliyat sonrası Cobb açısı ortalama 13.3 +/- 11.8 oldu, ameliyat öncesi VCD 4.3 +/- 0.73 bulunmuşken, ameliyat sonrası VCD ortalaması ortalama 9.7 +/- 1.5 olarak bulundu. Sonuç: SSM’li hastalarda faset eklem hasarına neden olmayan plak ve vida sistemleri servikal dizilim korumasında daha etkilidir .

Facebook'ta Paylaş