« Geri
İSTANBUL’DA 2007-2012 YILLARI ARASINDA YILDIRIM ÇARPMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
ERDEM HÖSÜKLER, BİLGİN HÖSÜKLER, İPEK ESEN MELEZ, SERMET KOÇ
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):846-852
Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Bolu, Turkey

Amaç: Yıldırım yaralanmaları, “örtü sistemi, kalp sistemi, merkezi sinir sistemi, gözler ve kulaklar” dahil olmak üzere bazıları ölüme neden olabilen çeşitli yaralanmalara neden olabilir. Bu çalışmada yıldırım çarpması sonucu ölen dokuz olgunun sunularak, olay yeri bulguları, otopsi bulguları ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen dokuz olgu (%0,3) 2007 - 2012 yılları arasında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan toplam 24.755 olgunun dosyalarının retrospektif taranmasından elde edildi. Tüm olguların yaşı, cinsiyeti, olay yeri, olay sırasındaki koşullar, tanık ifadesi, deri lezyonları, otopsi bulguları, histopatolojik bulgular değerlendirildi. Bulgular: Olguların üçü (%33,3) kadın, altı (%66,7) olgu erkekti ve ortalama yaş 39,66±13,36 (min: 18, maks: 56) idi. Ölümcül yıldırım düşmesi Nisan ve Eylül ayları arasında, ancak çoğunlukla Mayıs ayında meydana geldi. Otopside 4 vakada elektriksel çıkış yarası, beş vakada ciltte yanık alanları, iki vakada ciltte Lichtenberg figürü ve dört vakada saçta yanık tespit edildi. Sonuç: Yıldırım düşmesi nedeniyle yapılan otopsilerde spesifik olmayan bulgular sıklıkla saptanmaktadır. Bununla birlikte olay yeri incelemesi ve tanık ifadeleri bu olgularda doğru tanı koymada adli araştırmacılar için önemli argümanlardır. Ayrıca kişinin giydiği kıyafetlerin incelenmesi de tanı koymada önemli ipuçları sağlayabilir.

Facebook'ta Paylaş