« Geri
KORONAVİRÜS HASTALIĞI-2019’UN ERKEN DÖNEMİNDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ VE AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ BİLGİ DÜZEYİ: TÜRKİYE’DEN KESİTSEL ANKET
CANAN YILMAZ, AYŞE NESLİHAN BALKAYA, FİLİZ ATA, HALİL ERKAN SAYAN, ÜMRAN KARACA, SAMİ YILMAZ, ÇAĞDAŞ BAYTAR
Türk Yoğun Bakım Dergisi - 2021;19(1):24-32
University of Health Sciences Turkey, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Bursa, Turkey

Amaç: Koronavirüs çok bulaşıcı olduğu için koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) ile mücadelede önleyici tedbirler ön plandadır. Yüksek hastalık prevalansı, hasta sayısındaki hızlı artış ve artan ek iş yükü, sağlık çalışanlarına bulaşma riskini artırır. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ve ameliyathane çalışanlarının COVID-19 hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmada YBÜ ve/veya ameliyathanede 480 gönüllü sağlık çalışanlarının cevapladığı sorular analiz edildi. Katılımcılar COVID-19’da sağlık çalışanlarının bilgi düzeyini ölçen, 29 sorudan oluşan anketi elle veya internet üzerinden tamamladılar. Bulgular: Anketimize hemşire (%38,2), doktor (%27,7), anestezi teknisyeni (%18,1) ve temizlik personeli (%15,8) olmak üzere toplam 480 sağlık çalışanı katıldı. “Koronavirüsün bulaşma riskleri nelerdir?” sorusu: 61-80 yaş arasında olmak (%90,6), ek hastalıklara sahip olmak (%89,2) ve sağlık çalışanı olmak (%85,6) olarak yanıtlandı. Tüm katılımcıların sadece %46,9’una COVID-19 hakkında kurum içi eğitim verildiği belirlenmiştir. Katılımcıların %61,6’sı COVID-19’da hastane prosedürü olduğunu belirtmiştir. Sosyal medya (%81,9) bilgi almanın en yaygın yoluydu. Katılımcıların %74,8’i COVID-19 konusunda endişeliydi. Katılımcıların %63,4’ü sadece hasta ile temas ettiklerinde cerrahi maske taktıklarını söylemiştir. Sonuç: Sağlık hizmetlerinde sürekliliği sağlamak için, şüpheli/kesin COVID-19 ile temas halinde olan sağlık çalışanlarının özellikle de temizlik personellerinin kişisel koruyucu ekipmanları etkin bir şekilde kullanmaları, pandemi hakkında düzenli aralıklarla kurum içi eğitim programlarına katılmaları ve rutin olarak taranmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Facebook'ta Paylaş