« Geri
OSTEOARTRİTLİ BİREYLERDE VİTAMİN D DÜZEYİ İLE AĞRI, FONKSİYONEL DURUM VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
DİLEK EFE ARSLAN, NAZAN KILIÇ AKÇA, SİBEL ŞENTÜRK, MURAT KORKMAZ
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):180-184
University Of Erciyes, Halil Bayraktar Health Services Vocational College, Kayseri, Turkey

Amaç: Bu çalışma, Osteoartritli bireylerde vitamin D düzeyi ile ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 138 kişi ile 15 Nisan - 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. Veriler, tanımlayıcı bilgi formu, Görsel Kıyaslama Ölçeği, WOMAC Osteoartrit İndeksi ve Kısa Form- 36 yaşam kalitesi ölçeği kullanılarak toplandı. BULGULAR: Bireylerin % 64.5’nin D vitamini düzeyi 20 ng/ml ve daha düşüktü. Bireylerin D vitamini düzeyleri ile yaş, Görsel Kıyaslama Ölçeği, WOMAC ve SF-36 alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlendi (p> 0.05). SONUÇ: D vitamini eksikliği osteoatritli bireylerde çok yaygındır. Hastaların D vitamini düzeyleri ile ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi arasında ilişki bulunmadı.

Facebook'ta Paylaş