« Geri
MEMEDE KİTLE İLE TANI KONULAN DİFFÜZ BÜYÜK B-HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
ÖZBEN YALÇIN, CANAN TANIK, FATİH MERT DOĞUKAN, FEVZİYE KABUKÇUOĞLU, EMRE BOZDAĞ, SERPİL YANIK
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - 2014;48(4):328-331
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul-Türkiye

Amaç: Memede lenfoma nadir görülmekte olup sistemik lenfoma olgularının meme tutulumu veya memenin primer lezyonu olarak ortaya çıkabilir. Metastatik meme lenfomalarının en sık görülen alt tipi diffüz büyük B hücreli lenfomadır. Metastatik meme lenfomaları daha sık görülmekle birlikte tedaviye cevabı primer meme lenfomalarından daha iyidir. Çalışmanın amacı meme kitlelerinin ayırıcı tanısında lenfomanın yerini tartışmaktır. Olgu: Çalışmamızda memede kitle olarak ortaya çıkan diffüz büyük B hücreli lenfoma olgusu klinik ve patolojik bulgular eşliğinde sunulmuştur. Sonuç: Diffüz büyük B-hücreli lenfoma meme kitlelerine tanısal yaklaşımda göz önünde bulundurulmalıdır.

Facebook'ta Paylaş