« Geri
ÇARPIK AYAK HASTALARINDA İKİ HIZLANDIRILMIŞ PONSETİ TEKNİĞİNİN KLİNİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
AHMET YİGİT KAPTAN, SELCUK KORKMAZER, TOYGUN KAGAN EREN
Selçuk Tıp Dergisi - 2021;37(1):1-4
Dr. Sami Ulus Maternity , Child Health and Diseases T raining and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara, Turkey

Amaç: Hızlandırılmış Ponseti yöntemi, çarpık ayaklı hastalara haftalık yönteme göre daha sık aralıklarla manipülasyon ve alçı uygulamasıdır. Bu çalışmanın amacı çarpık ayak hastalarına uygulanan iki farklı hızlandırılmış ponseti yönteminin karşılaştırılmasıdır . Hastalar ve Yöntem: Eylül 2018 ile Nisan 2020 tarihleri arasında çarpık ayak nedeniyle hızlandırılmış Ponseti yöntemi uygulanan 12 hasta (19 ayak) çalışmaya dahil edildi. Hastalar grup A ve grup B olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Grup A haftada iki kez manipülasyon ve alçılama uygulanan hastaları içerirken, Grup B ise ilk gün uygulanan alçılama ve manipülasyon sonrası 2., 3., 4., 5. alçı ve manipülasyonların sırasıyla 4., 5., 6., 7. günlerde yapılan hastaları içeriyordu. Bulgular: Grup A 6 hastadan (9 ayak) ve grup B 6 hastadan (10 ayak) oluştu. Hastaların ortalama yaşları gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi (P = 0,206). Pirani skoru son alçı çıkarıldıktan sonra (P = 0.856) ve son alçı çıkarıldıktan 6 hafta sonra (P = 0.930) gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Sonuç: Hızlandırılmış Ponseti yöntemi için belirlenmiş kesin bir aralık bulunmasa da bu çalışmada uygulanan hızlandırılmış Ponseti teknikleri sonucunda başarılı sonuçlar elde edilmiştir .

Facebook'ta Paylaş