« Geri
MÜLTECİLERİN KABULÜNDEN SONRA BİR REFERANS ÇOCUK HASTANESİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU
ÖZGE METİN AKCAN, AYŞE KAMAN
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):160-165
Necmettin Erbakan Univercity School of Medicine, Division of Pediatric Infectious Diseases Konya, Turkey

Amaç: Pediatrik tüberküloz (TB) hastalarının epidemiyolojik, klinik, laboratuvar, mikrobiyolojik özellikleri, tedavisi ve sonuçlarını değerlendirerek göçmen hastalara dikkat çekmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında 18 yaş altı TB’li çocukların tıbbi kayıtlarını geriye dönük olarak incelendi. BULGULAR: Yaş ortalaması 135, 5 ± 52, 6 ay olan 13’ü (%65) kadın ve 7’si (%35) erkek olmak üzere toplam 20 TB hastası (%35’i Suriyeli mülteci) değerlendirildi. On dört (%70) hasta ergendi. Yedi (%35) hastanın aktif bir TB hastası ile temas öyküsü mevcuttu. Dört (%20) hastanın başvuru anında hiçbir şikayeti yokken en sık görülen semptom 2 haftadan uzun süren inatçı öksürüktü. On beş (%75) hastanın Bacillus Calmette-Guérin skarı vardı. Onaltı (%80) hasta tüberkülin deri testi (TDT) pozitifti. Toplam dört (%20) hastada mikrobiyolojik doğrulama sağlandı. Başvuru anında en sık görülen akciğer grafisi bulgusu hiler lenfadenopatiydi. On (%50) hastanın akciğer grafisi normaldi ve anormal toraks tomografi bulguları ile tanı konulmuştu. Yalnızca miliyer tüberküloz tanısı ile izlenen bir hastada tedavi başarısızlığı olup hasta kaybedilmişti. SONUÇ: Tüberküloz önemli bir bulaşıcı hastalık olup çocuklarda mikrobiyolojik doğrulama her zaman olmayabilir. Çocukluk çağı TB tanısı, temas öyküsü, pozitif TDT reaksiyonu, uyumlu spesifik olmayan semptomlar ve radyolojik bulgularla doğrulanabilir. Tüberküloz hastalığının epidemiyolojik özellikleri ve yaşadığımız yerdeki göçmen yoğunluğu dikkate alınarak Suriyeli mültecilere özel dikkat gösterilebilir.

Facebook'ta Paylaş