« Geri
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNİN CORONAVİRÜS TANISI KESİNLEŞEN VEYA ŞÜPHELİ BULUNAN YATAN HASTALARDA YÖNETİMİ
ARİF ATAY, FURKAN KARAHAN, FEYYAZ GÜNGÖR, E ÖZLEM GÜR, HALİS BAĞ, OSMAN NURİ DİLEK
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):85-90
Departman of General Surgery, IzmirKatip Celebi University Atatürk EducationAndResearchHospital, Izmir, Turkey

Giriş ve Amaç: Türkiye’de koronavirüs (covid-19) olarak bildirilen ilk vaka 11 Mart 2020’de meydana geldi. Bu hassas koronavirüs pandemisi sırasında genel cerrahi kliniğinde hastanede yatan hastaların tedavisinde çeşitli zorluklarla karşılaşıldı. Belirsizlik ve yeni bir pandemi seyrindeki hızlı değişim nedeniyle bu hastaların tedavilerine devam etmek için etkili bir organizasyon yürütülmelidir. Bu çalışmada pandemi sırasında cerrahi kliniğimizde yatan hastaların verilerinin incelenmesi ile cerrahi kliniğimizin yönetimi ve izlenecek hareket tarzının rapor edilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Gereç ve Yöntemler: 10 Mart 2020 - 30 Mart 2020 tarihleri arasında 1100 yataklı üniversite hastanemizin (üçüncü basamak onkoloji merkezi) genel cerrahi kliniğinde yatan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. COVID-19 ile enfekte 18 hasta tespit edildi. Bulgular: 14 hastanın (%77, 8) ilk rRT-PCR testi pozitif olarak belirlendi. Tüm hastaların toraks bilgisayarlı tomografisi çekildi. 16 hastanın (%88, 9) toraks bilgisayarlı tomografi bulguları covid-19 tutulumu ile uyumlu tespit edildi. Hastalarda en sık görülen semptom ateş ve nefes darlığı idi. Sonuç: Ateş ve öksürük gibi semptomların varlığında; Genel cerrahi kliniğindeki hastaların ayırıcı tanısında covid-19 düşünülmelidir.

Facebook'ta Paylaş