« Geri
ÇOCUK VE ERGENLERDE ETMOİD ÇATI YÜKSEKLİĞİ İLE ÖN ETMOİDAL ARTER TRASESİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?
MERTER KECELİ
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):191-197
University of Health Sciences, Konya Educational and Research Hospital, Pediatric Radiology Department, Konya, Turkey

Amaç: Komplikasyonları önlemek için paranazal sinüs cerrahisinde ön etmoidal arterin seyri ve etmoid çatı yüksekliği belirlenmelidir. Ön kafa tabanı yüksekliği ile ön etmoidal arter (AEA) anatomisi arasındaki ilişki çocuklarda ve ergenlerde belirlenmeye çalışıldı. Gereç ve Yöntem: 2014-2018 yılları arasında kraniyal patolojisi olmayan 24 ay ile 18 yaş arasındaki katılımcıların kraniyal manyetik rezonans görüntülemeleri yeniden incelendi. Katılımcıların 101’i (% 50, 5) erkekti. Katılımcılar yaş gruplarına ayrıldı. T2 ağırlıklı koronal düzlem görüntüleri üzerinde tüm ölçümler kesitte yapıldı. AEA’nın burun boşluğuna giriş noktaları belirlendi. Çatıdan medial rektus kasına çizilen çizgiye göre etmoid çatı yüksekliği belirlendi. BULGULAR: Tüm vakaların 97’sinde (% 48.5) Olfaktor fossa derinliği tip II idi. AEA girişi sağda 131 olguda (% 65.5) ve solda 154 olguda (% 77) kafa tabanında idi. 25 vakada (% 12.5), AEA giriş noktası asimetrikti. Ofkator fossa derinliği ve etmoid çatı ile AEA girişi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p=0.553 ve 0.504). SONUÇ: Etmoid çatı yüksekliği ile cinsiyet veya yaş arasında bir ilişki bulunamadı. Yetişkinlerde ise cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmüştür. MRI incelemesinde olfaktor fossa derinliği çocuklarda AEA yerleşimi için bir kılavuz değildir ve operasyonlar sırasında komplikasyonları önlemek için dikkate alınması gerekir.

Facebook'ta Paylaş