« Geri
PREEKLAMPSİDE MATERNAL TİROİD FONKSİYONLARI
ÜMİT NAYKI, CENK NAYKI, PAŞA ULUĞ, GÖKALP ÖNER, YUSUF YILDIRIM, CÜNEYT EFTAL TANER
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - 2014;48(4):308-311
Erzincan University Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynaecology, Erzincan-Turkey

Amaç: Çalışmamızda, preeklampsi ile tiroid hormonları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, serum tiroid stimule edici hormon (TSH), serbest triiodotironin (FT3) ve serbest tiroksin düzeyleri (FT4) 50 preeklamptik gebe ve 30 normotansif gebede doğumdan önce prospektif olarak ölçüldü. Her iki grup da 3. trimesterdeki gebelerden oluşmaktaydı. Gruplar tiroid hormonları ve obstetrik sonuçlar açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Serum TSH, FT3 ve FT4 düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak, doğum haftası ve doğum ağırlığı açısından her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Normotansif kontroller ile karşılaştırıldığında, preeklamptik hastalar daha erken gebelik haftasında doğurdular ve bu grupta, yenidoğan doğum ağırlığı daha düşüktü. Diğer yandan, iki grupta da, tiroid fonksiyonları ve doğum ağırlığı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Sonuç: Bulgularımız, tiroid fonksiyonlarının preeklampside değişmediğini göstermektedir. Bu nedenle gebelikte tiroid hormonlarının preeklampsiyi ön görmede kadın doğum hekimlerine yardımcı olamayacağı kanısındayız.

Facebook'ta Paylaş