« Geri
PERENNİAL ALLERJİK RİNİTTE, BENZALKONYUM KLORÜR İÇEREN JNTRANAZAL STEROİDLİ SPREYLERİN MUKOSİLİYER KLİRENS VE SEMPTOMLAR ÜZERİNE ETKİSİ
BURAK ÜLKÜMEN, TAHİR BÜLBÜL, OĞUZ GÜÇLÜ, CELİL USLU, ÖMER BİLAÇ, MURAT KARAMAN
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2005;45(3):149-154
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. KBB Kliniği İstanbul

Allerjik rinit, birtakım alerjenlere karşı, immünoglobülin-E kontrolünde erken ve geç faz immün cevabı takiben oluşan, erişkinlerin %10-30'unu, çocukların ise %40'ını etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemidir. Steroid içeren topikal intranazal spreyler allerjik rinit tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadırlar. Bu spreylerin bir kısmında koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür yer almaktadır. Biz çalışmamızda, hikâye ve laboratuvar testleri ışığında allerjik rinit tanısı konan hastalarda benzalkonyum içeren ve içermeyen steroidli intranazal sprey kullanımının mukosiliyer klirens ve klinik tablo üzerine etkisini karşılaştırdık.

Facebook'ta Paylaş