« Geri
ENDORA’DA YAŞAMAK MÜZİKSİZ DANS ETMEK GİBİDİR: WHAT’S EATİNG GİLBERT GRAPE? SAĞLIK PSİKOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN BİR FİLM ANALİZİ
GÜLBAHAR BAŞTUĞ, AŞKIN KOÇ, PELİN KARACA DİNÇ, BETÜL İSET, RABİA YİĞİT, SELMA GÜL AKSİN
Abant Tıp Dergisi - 2021;10(2):310-319
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Keçiören, Ankara, Türkiye

Bu makalede özgün adı “What’s Eating Gilbert Grape?” olan filmin sağlık psikolojisi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu incelemede filmdeki başrol oyuncuların karakterleri analiz edilmiş, kişilik özellikleri tanımlanmıştır. Otizm spektrum bozukluğu ve entelektüel yeti yitimi tanılarını karşılayabileceği düşünülen Arnie karakteri bu tanılar açısından incelenmiştir. Filmde anne karakteri olarak öne çıkan Bonnie ise obezite rahatsızlığından muzdariptir. Bonnie ve Arnie karakterlerinin sağlık problemleri çevresel faktörler, risk faktörleri ve koruyucu faktörler açısından incelenmiştir. Filmdeki diğer karakterlerin duygusal çatışmaları, psikolojik gelişimleri sağlık psikolojisi açısından değerlendirilmiştir. Filmde yer alan konulara baktığımızda, Gilbert’ın aşk hayatı ile ailedeki sorunlar arasındaki çatışmanın, Ellen’in yaşadığı ergenlik sorunlarının, annenin rahatsızlığı nedeniyle evdeki rollerin çocuklara dağılmasının vurgulandığını görmekteyiz. Tüm bu sıkıntılara rağmen filmin sonunda ise karakterlerin kendilerine yeni hayatlar çizdiği görülmektedir.

Facebook'ta Paylaş