« Geri
EL BİLEĞİNDE EKSTANSİYON KONTRAKTÜRÜ OLAN YİRMİ YILLIK BİR VAKANİN TEDAVİSİ
RAFET ÖZBEY
Selçuk Tıp Dergisi - 2021;37(1):77-79
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Malatya, Türkiye

Üst ekstremitede yanık sonrası gelişen kontraktürler elin ve kolun fonksiyonunu kısıtlamaktadır. Bu raporda yanık sonrası üst ekstremite kontraktürü olan bir hastanın cerrahi tedavisini sunduk. Yirmibeş yaşında bayan hasta 3 yaşından beri sol el bileği bölgesindeki kontraktür sebebiyle polikliniğimize başvurdu. Muayenesinde hastanın sol elbilek ekstansör yüzde yaklaşık 120 derece ekstansiyon kontraktürü vardı. Hastanın kontraktürü yapılan insizyonla açılarak oluşan defekt karın flebiyle kapatıldı. Karın flebinin yanık sonrası görülen kontraktürlerin tedavisinde iyi bir tedavi alte rnatifi olduğunu düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş